Duizenden jaren voorafgaand aan Zijn komst, is er geprofeteerd over de Messias. Soms een beetje verborgen, metaforisch of poëtisch, maar meestal erg duidelijk profeteerden de profeten en andere Bijbelschrijvers details over Zijn komst, Zijn eigenschappen en Zijn lijden en sterven. Deze website heeft ruim 130 profetieën uit het Oude Testament gepubliceerd, met de bijbehorende vervulling in het Nieuwe Testament. Dit met als doel om uw geloof te versterken in de God die het begin en eind kent en die het wereldtoneel voorbereidde op de komst van Zijn Zoon, om de wereld te verlossen.

En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. Lukas 24:25-27

Voorkeuren

Bijbelvertaling HSV
Tekstgrootte 100%