Hosea

profetie

Profetie in het Oude Testament

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.
Hosea 11:1

Vervulling in het Nieuwe Testament

En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2:15

Voorkeuren

Bijbelvertaling HSV
Tekstgrootte 100%