Spreuken

profetie

Profetie in het Oude Testament

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg,
al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest,
vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren,
toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken,
vóór de heuvels, werd Ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar,
toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen Hij de wolken daarboven sterk maakte,
Hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde,
zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden,
toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind,
Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,
te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.
Spreuken 8:22-30

Vervulling in het Nieuwe Testament

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Openbaring 13:8

Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 1 Petrus 1:19-20

Voorkeuren

Bijbelvertaling HSV
Tekstgrootte 100%